Podmínky účasti na kurzech

Dobré téma s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení kurzu či změnu termínu, lektora či místa konání z organizačních či jiných závažných důvodů. Případná změna bude přihlášeným účastníkům kurzu dána neprodleně na vědomí. V případě změny termínu konání bude mít účastník možnost účasti v náhradním termínu nebo mu bude vráceno kurzovné v plné výši. Pokud nebude souhlasit se změnou lektora či se změnou místa konání, bude mu vráceno kurzovné také v plné výši.

Odesláním přihlášky poskytuje účastník souhlas se zpracováním osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k účelu poskytnutí informací naší společnosti. Tyto údaje nebudou předány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.